Prof. Dr. FAHİR H. ARMAOĞLU (1924 – 1998)

Prof Dr. Fahir Armaoğlu 22 Eylül 1924 tarihinde Gelibolu’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Balıkesir’de yaptıktan sonra, 1943 yılında o zamanki adıyla Siyasal Bilgiler Okuluna girdi ve 1947 yılında bu okulun Siyasi Şubesi’nden (Diplomasi Şubesi) mezun oldu. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı Kültürel Dış Münasebetler Şubesi’nde çalışan Armaoğlu 1948 Haziran ayında S.B.O. Siyasi Tarih Kürsüsü’ne asistan olarak girdi.

1949 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavları vererek bu fakülteden hukuk diploması aldı ve sonra da hukuk lisansiyesi olarak doktora çalışmalarına başladı. 1953 yılında Seçim Sistemleri adlı doktora tezi ile bu Fakülteden Hukuk Doktoru ünvanını aldı.

Prof. Armaoğlu, 1956 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Doçenti ve 1963 yılında da Siyasi Tarih Profesörü oldu.

1953 – 1954 yılları arasında A.B.D’nin Minnesota Üniversitesi’nde Amme İdaresi (Kamu Yönetimi) öğrenimi gördü ve 1959-1960 da Harvard Üniversite’sinin Russian Research Center’ında ve 1960-1961’de de Stanford Üniversitesi’nin Hoover Institution on War, Peace and Revolutions’ında Sovyet Rusya üzerine inceleme ve araştırmalar yaptı.

Prof. Armaoğlu 1965-66’da Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı, 1968-69’da Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, 1968-71’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, 1971-73’de ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve 1966-75’de Türkiye İş Bankası İdare Meclisi Üyeliği yaptı.

1976 Ekiminde Ankara Üniversitesi’nden ayrılan Prof. Armaoğlu, Türk Tarih Kurumu Üyeliği ve Atatürk Yüksek Kurumu üyeliği görevlerinde bulundu.

Prof. Armaoğlu çok iyi İngilizce ve Fransızca’nın yanında ayrıca Rusça da biliyordu.

10 Haziran 1998 tarihinde yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.

Prof. Armaoğlu’nun pek çok bilimsel makalesi ile günlük gazetelerde yayımlanmış yazılarının yanında, yayımlanmış eserleri şunlardır:

  • 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789 – 1914
  • 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914 – 1995
  • Siyasi Tarih, 1789 – 1960
  • Seçim Sistemleri
  • Amerikan – Japon Münasebetlerinin On Yılı, 1931 – 1940
  • Filistin Meselesi ve Arap – İsrail Savaşları (1948 – 1988)
  • Türk Siyasi Tarihi
  • Belgelerle Türk – Amerikan Münasebetleri
  • Türk Dış Politikası Tarihi
  • Yahudi Soykırımı ve Türkiye (Stanford J. Shaw’dan çeviri)